Profiel | Opleiding | Manueel Praktizijn® | Advanced Shiatsu Practitioner | StoelShiatsu

PROFIEL


Dutch Bodywork Academy is een opleidingsinstituut voor manuele geneeswijzen. We vinden het een voorrecht om belangstellenden te mogen opleiden tot succesvolle, manueel werkende therapeuten. Kandidaten kunnen kiezen voor twee trajecten, te weten: Manueel Praktizijn® of Advanced Shiatsu Practitioner. Deze twee opleidingen zijn opgedeeld in afgeronde modules waarmee afgestudeerden ook zelfstandig aan de slag kunnen.

De opleidingen worden gegeven en geëxamineerd op een niveau dat afgestudeerden in staat stelt de verworven kennis en vaardigheden op verantwoorde wijze met succes te kunnen toepassen. Met deze opleidingen zijn de beroepsbeoefenaren gekwalificeerd om op professioneel niveau te werken binnen zowel complementaire als reguliere gezondheidszorg.
Is het altijd nodig een complete opleiding te volgen?


Nee. Juist om te kunnen voldoen aan de wensen van moderne mensen heeft DBA de opleidingen opgedeeld in zelfstandige modules. Met elk van die modules kunt u meteen aan de slag als u dat wilt. Misschien hebt u al een opleiding afgerond maar vindt u een module van DBA een waardevolle aanvulling. Bij DBA willen we optimaal op de wensen van cursisten inspelen. Ook voor het volgen van één cursus bent u van harte welkom. We zullen er alles aan doen om het voor u de moeite waard te maken.
MANUEEL PRAKTIZIJN®


Het diploma Manueel Praktizijn® bestaat uit de zelfstandige modules Shiatsu Ryoho, Klassieke Massage, Segmentale Massagetherapie, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming. Voor het diploma is tevens vereist dat de kandidaat de medische basisvakken heeft afgerond en met goed gevolg het bijbehorende examen bij DBA heeft afgelegd. Meer details vindt u elders op deze site.
Advanced SHIATSU Practitioner


Het diploma Advanced SHIATSU Practitioner bestaat uit de zelfstandige modules Shiatsu Zen-style, Shiatsu Ryoho, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming. Voor het diploma is tevens vereist dat de kandidaat de medische basisvakken heeft afgerond en met goed gevolg het bijbehorende examen bij DBA heeft afgelegd. Meer details vindt u elders op deze site.
STOELSHIATSU


Deze cursus is een uitmuntende, afgeronde praktische opleiding voor het geven van “on site” massage op een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Geslaagde kandidaten die voldoen aan de eisen met betrekking tot de kennis van de anatomie en fysiologie ontvangen een diploma. Kandidaten die niet voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn voor de medische basiskennis kunnen dit onderdeel bij DBA bijscholen en laten toetsen. Indien niet wordt voldaan aan de eisen medische basiskennis ontvangen geslaagden een certificaat.
Profiel | Opleiding | Manueel Praktizijn® | Advanced Shiatsu Practitioner | StoelShiatsu |