Shiatsu Zen-style | Locaties, tijd & prijs | Docent

Advanced SHIATSU Practitioner


Het diploma Advanced SHIATSU Practitioner bestaat uit de modules Shiatsu Zen-style, Shiatsu Ryoho, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming. Om het diploma Advanced SHIATSU Practitioner te kunnen verwerven is het nodig dat de kandidaat de volledige medische basiskennis bij DBA heeft afgerond. De modules Shiatsu Ryoho, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming zijn beschreven bij de omschrijving van de opleiding Manueel Praktizijn®. Het diploma Advanced SHIATSU Practitioner kwalificeert de bezitter als therapeut die op professionele wijze opereert binnen het werkgebied van de lichaamsgerichte therapie.
SHIATSU ZEN-Style


foto

Shiatsutherapie kent verschillende werkvormen. Mits goed toegepast, zijn de verschillende loten aan de stam van shiatsutherapie gelijkwaardig. Uiteraard hebben de kenmerken van een werkvorm invloed op de werking van de therapie en de toepasbaarheid van de methode. Welke stijl wordt toegepast, wordt bepaald door de shiatsutherapeut, eventueel in overleg met de cliënt. Afgestudeerden zijn zonder uitzondering erg enthousiast over Shiatsu ZEN-style. Een therapeut die meerdere vormen van zijn therapie beheerst, heeft uiteraard meer keuzemogelijkheden ter beschikking om een zo effectief mogelijke behandeling voor zijn cliënt samen te stellen.

Shiatsu ZEN-style van DBA is geheel gebaseerd op het klassieke meridianenstelsel en de 5-elementenleer. De oosterse achtergrond komt in de diagnose en behandeling sterker naar voren dan bij de Shiatsu Ryoho. Voor het samenstellen van een behandeling is nodig dat de therapeut beschikt over voldoende kennis van de oosterse filosofie om deze te kunnen toepassen. De begrippen kyo en jitsu en de haradiagnose zijn onderdelen die een centrale plaats in de behandeling innemen. Er wordt in de opleiding zowel theoretisch als praktisch uitgebreid met deze begrippen gewerkt.

In de praktijk kenmerkt Shiatsu ZEN-style zich door zijn speelsheid en creativiteit. Om de vereiste bewegingspatronen, de kata’s, effectief te kunnen uitvoeren is het van belang dat de student beschikt over voldoende souplesse en een goed ontwikkelde motoriek. De aard van de behandeling maakt dat deze altijd op de vloer wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een futon of een andere zachte ondergrond. De cliënt ligt op de futon terwijl de therapeut op de knieën de behandeling uitvoert. In tegenstelling tot andere vormen van massagetherapie ondergaat de cliënt de behandeling geheel gekleed. Uiteraard moet de kleding gemakkelijk zitten en nergens knellen. Naast druk met duim en hand wordt ook druk met elleboog en knie toegepast. Bovendien maken strekkingen en rotaties deel uit van de behandeling. De vorm en invloed van de behandeling zorgen spontaan voor het ontstaan van meditatieve elementen in een behandeling met Shiatsu ZEN-style.

De opleiding omvat 90 klokuren verdeeld over 30 dagdelen. Het eerste uur van iedere les wordt besteed aan theorie en een demonstratie van de techniek. In de theorie komen aan de orde:

  • anamnese
  • het stellen van een diagnose
  • functie en locatie van de meridianen
  • de begrippen kyo en jitsu
  • de sheng- en ko-cyclus
  • interpretatie van lichaamshouding
  • de behandeling van een casus

Na een korte pauze wordt de resterende tijd geheel gebruikt voor het oefenen van de praktijk. Daarnaast is het nodig dat de cursist voldoende thuis studeert en oefent om de stof van deze module zodanig onder de knie te krijgen dat hij/zij in staat is deze therapeutische werkvorm creatief te beoefenen. De modules anatomie en fysiologie maken integraal deel uit van de opleiding. Wanneer deze module een kopstudie is, maakt pathologie integraal deel uit van de opleiding. Als afronding van deze module moet een werkstuk worden geschreven op een niveau overeenkomend met het niveau van de opleiding.

De aard van Shiatsu ZEN-style maakt het nodig dat er door de cursisten thuis veel wordt geoefend. Maar omdat het een erg plezierige en voldoening gevende behandelwijze is, wordt dat nauwelijks als een opgave gezien. Tijdens de opleiding is er een aantal malen een schriftelijke huiswerkopdracht in de vorm van een casus. Een aantal daarvan wordt tijdens de lessen besproken. Bovendien moet een werkstuk worden geschreven. Het boek Vuurman en Watervrouw ISBN 90 630 599 X van dr. Silvana Schwitzer is verplichte literatuur. Aangeraden wordt ook het boek Shiatsu in theorie en Praktijk ISBN 90 6963 518 6 van Carola Beresford-Cooke te lezen. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt een diploma verstrekt.

Locaties, tijd & prijs

De locaties zijn Groningen en Leeuwarden. Shiatsu ZEN-Style wordt aangeboden als dag- en als avondopleiding. De dagopleiding wordt gegeven op vijftien zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur gedurende de periode begin september tot eind mei, in het algemeen 2-maal per maand. De avondopleiding wordt in dezelfde periode gegeven op dertig avonden wekelijks van 19.00 tot 22.00 uur. De agenda en prijslijst vindt u achter de bewuste knopjes op deze site. De laatste agenda en prijslijst zijn gratis per email op te vragen via ytsma@dbanet.nl.

Docent

Antsje Hazenberg, Hurdegaryp.

Shiatsu Zen-style | Locaties, tijd & prijs | Docent